İngilizce Kişi Zamirleri Personal Pronouns

Zamir varlıkların yerini tutan, adların, isimlerin yerine kullanılabilen kelime yâda eklerdir.
Kişi (Şahıs )Zamirleri, İşaret Zamirleri, Soru Zamirleri, Belgisiz Zamirler, İlgi Zamiri, İyelik Zamiri gibi çeşitleri vardır.
İngilizcede Kişi Zamirleri
Şahısların, eşyaların ve hayvanların yerini tutan zamirlerdir.

PERSONAL PRONOUNS KİŞİ ZAMİRLERİ
Singular
(Tekil)
1.Tekil Şahıs I (ay) Ben
Singular
( Tekil )
2. Tekil Sahıs You ( yu) Sen
Singular (Tekil ) 3. Tekil Şahıs He (hi)

She (şi)

İt (it)
O
Plural ( Çoğul ) 1. Çoğul Şahıs We ( wi) Biz
Plural ( Çoğul ) 2. Çoğul Şahıs You ( yu ) Siz
Plural ( Çoğul) 3. Çoğul Şahıs They (dey) Onlar

Dikkat ettiyseniz İngilizcede you şahıs zamiri sen ve siz anlamında kullanılmaktadır.

Yine Türkçede 3. tekil şahıs zamiri olarak yalnız o sözcüğü kullanılırken; İngilizcede he(erkekler için), she (kadınlar için), it( eşya ve insan harici diğer canlı varlıklar için) kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder