black

black (blek)
siyah
kara
karanlık
kasvetli
kirli


KARALAMA TAHTASI

İs this board white?
Bu tahta beyaz renk midir?
No, it isn’t white board.
Hayır, beyaz renk tahta değildir.
What colour is this board?
Bu tahta ne renktir?
İt is a black board.
O siyah bir tahtadır.


What colour is this pencil?
Bu kalem ne renktir?
İt is a black pencil.
O siyah bir kalemdir.

İs that hair black or white?
Şu saç siyah renk mi yoksa beyaz renk midir?
İt is black hair.
O siyah renk saçtır.

What colour is this house?
Bu ne renk evdir?
İt is black house.
O siyah evdir.

What colour is that ship?
Şu ne renk gemidir?
That is a black ship.
O siyah bir gemidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder