green

green (grin)
yeşil


KARALAMA TAHTASI

İs this apple green?
Bu elma yeşil renk midir?
No, it isn’t green apple.
Hayır, yeşil renk elma değildir.
What colour is this apple?
Bu elma ne renktir.
İt is a red apple.
O kırmızı bir elmadır.

What colour are those windows?
Şunlar ne renk pencerelerdir.
Those are green windows.
Şunlar yeşil renk pencerelerdir.

İs that flower yellow or green?
Şu çiçek sarı mı yoksa yeşil renk midir?
İt is green flower.
O yeşil renk çiçektir.

What colour is this kite?
Bu ne renk uçurtmadır?
İt is green kite.
O yeşil renk uçurtmadır.

What colour is this ball?
Bu ne renk toptur?
İt is a green ball.
O yeşil bir toptur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder