İngilizce Sıfatlar ADJECTİVES İngilizce çok kullanılan sıfatlar ve Türkçe anlamları

Sıfat ismin yâda varlıkların önüne gelerek, ismi, adı yâda varlıkları niteleyen sözcüklerdir.
Cümle içerisinde kullanılmalarına göre çeşitleri vardır.
Önüne gelerek bir ismin, bir varlığın, durumunu, rengini, biçimini, nasıl olduğunu belirten ön adlardır.
Örneğin; Mavi tren, uzun köprü, kısa adam, yeşil ot gibi.

Örnekler:
İngilizce Sıfatlar Adjectives
tall uzun short kısa
fat şişman thin ince- zayıf
happy mutlu sad üzgün
big büyük small küçük
old yaşlı - ihtiyar young  genç
new yeni old eski
different farklı - değişik same aynı - benzer
rich zengin poor yoksul
strong güçlü weak güçsüz - zayıf

Are these cars new or old?
Bunlar yeni mi yoksa eski arabalar mıdır?

İs he a young man?
O genç bir adam mıdır?

Sıfatlar tek başlarına özne ( işi yapan ) olamazlar. Sıfatlar ismin daima baş tarafında bulunurlar.

İs young boy buying a book.
Genç adam bir kitap mı satın alıyor?
Dikkat edin (young ) sıfattır ve öznenin baş tarafındadır.

İs red flower on the table?
Kırmızı çiçek masanın üstünde midir?
Kırmızı niteleme sıfatıdır.

a – an hiçbir zaman sıfat ile isim arasına giremez.
a good girl
İyi bir kız

a new car
yeni bir araba

a beautiful woman
güzel bir kadın … gibi!

Sıfatlar isim cümlelerinde tek başına da kullanılabilirler.

Osman is strong.
Osman güçlüdür.

This table is old.
Bu masa eskidir.

Ahmet is rich.
Ahmet zengindir. … gibi!

Sıfatların çeşitleri vardır. Sıfatların çeşitlerini konu başlıklarından
 • (İngilizce Sıfatlar Sayfası...git)

 • tafsilatlı olarak öğrenebilirsiniz.

  Kısaca açıklayalım.

  -1-Niteleme Sıfatları
  Varlıkların, biçimlerini, durumlarını, renklerini niteleyen sıfatlardır.

  Örnek:
  Red car. Kırmızı araba.
  Big bird. Büyük kuş.
  Same table. Aynı tablo. … gibi!

  -2- Belirtme Sıfatları
  Varlıkların niceliklerini belirtir ve dörtte ayrılır. (İşaret sıfatları. – Sayı sıfatları – Belgisiz sıfatlar – Soru sıfatları )

  İşaret Sıfatları

  İngilizce İşaret Zamirleri "Demonstrative Pronouns"
  This Bu
  These Bunlar
  That Şu - O
  Those Şunlar

  Dikkat edin “this, these, that,those” cümle içerisinde kullanılış amacına göre işaret zamiri yada işaret sıfatı oluyor. İşaret Zamirleri ile İşaret Sıfatları arasındaki fark; İşaret Sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelir. İşaret zamirleri ise ismin yerini doldurmak amacıyla kullanılmaktadır.

  This woman (Bu kadın )
  This boy ( Bu oğlan )
  Those boxs (Şu kutular )

  Sayı Sıfatları
  Sayı sıfatları varlıkları, isimleri sayısal olarak niteler.

  Örnekler:
  First man (Birinci adam )
  Two notebook ( İki defter )
  Second student (İkinci öğrenci )

  Belgisiz Sıfatlar
  Belirsiz sıfatlar. Varlıkların durumlarını belirsiz olarak verir.

  Every Her
  Any Hiç
  Some Bazı

  Soru Sıfatları
  Soru sıfatları varlıkların niteliklerini niceliklerini soru yoluyla kullanılan sıfatlardır.

  What Ne
  Which Hangi
  Which car? Hangi araba?
  How many Kaç tane
  How many cars? Kaç tane araba?
  How much? Ne kadar?

  -3- İyelik Sıfatları
  Her hangi bir şeyin kime yada neye ait olduğunu belirler.
  Tek başına kullanılamazlar. Mutlaka iyelik sıfatlarından sonra isim gelmelidir.
 • (İngilizce İyelik Sıfatları Sayfasına... Git)

 • My

  benim  
  Your
  senin

  His

  onun (erkek için)

  Her

  onun (kadın için)

  Its

  onun (hayvan ve eşya için)

  Our  

  bizim
  Your sizin
  Their onların

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder