İngilizcede Seçenekli Sorular Or Questions

“Or questions” Arkadaşlar İngilizcede sorulan soru birkaç seçenek içeriyorsa
bu tip soruları yes/ no ile başlayarak cevaplayamayız.
Örnekler:
İs this a pencil or a pen? Bu bir kurşun kalem mi yoksa dolma kalem mi?
Dikkat ederseniz yukarıda ki örnekte çift seçenek vardır.
Bu tip “or questions” soruya yes yada no ile başlayarak cevep vermemiz anlamsız olacaktır.
Sorulan soru;
Bu bir kurşun kalem mi yoksa dolma kalem mi?
Evet dolma kalem,
Hayır kurşun kalem,
Cevabını verirsek evet ve hayırlar anlamsız kalacaktır.
Eğer soruda seçenek olmasaydı;
Örneğin:
İs this a plane?
Bu bir uçak mı?
Sorusu sorulsaydı!
Yes, İt is a plane. No, it isn’t a plane.
Evet bu bir uçaktır.
Hayır bu bir uçak değildir.
Cümlesini kurmamız gerekirdi.
Fakat or questions sorularında birkaç seçenek olduğu için; seçeneğe ve soruya göre cevap verilir!
Örnekler:
İs this a pencil or a pen? Bu bir kurşun kalem mi yoksa dolma kalem mi?
İt is a pen. O bir dolma kalemdir.
İs that a car or a train? Şu bir araba mı yoksa tren midir?
İt is a train. O bir trendir.

Are these apples or bananas? Bunlar elma mıdırlar yoksa muz mudurlar?
They are bananas. Onlar muzdurlar.

İs this a door or a window? Bu bir kapı mı yoksa pencere midir?
İt is a door. O bir kapıdır.

İs this a notebook or book? Bu bir defter mi yoksa kitap mıdır?
İt is a book. O bir kitaptır.

Are these balloons or kites? Bunlar bolonlar mı yoksa uçurtmalarmıdır?
These are kites. Bunlar uçurtmalardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder