Family Tree / Soy Ağacı

Family Tree
Soy ağacı tüm dillerde olduğu gibi İngilizce’ de aile, akrabalık ilişkilerini açıklayan isimler kavramlar yumağıdır.
Örnekler:
Father / Baba ( Peder, Ata )
My father.
Benim babam.

Who is Ali Turhan?
Kim Ali Turhan?
He is my father.
O benim babamdır.

Mother / Anne (ana, valide)
My mother.
Benim annem.

Who is Ayşe Kara?
Ayşe Kara kimdir?
She is my mother.
O benim annemdir.

Daughter / Kız evlat
My daughter.
Benim kızım.

Who is Derya Aslı?
Derya Aslı kimdir?
She is my daughter.
O benim kızımdır. / O benim kız evladımdır.

Son / Erkek evlat (oğlum, oğul, erkek çocuğu )
My son.
Benim oğlum.

Who is this boy?
Bu oğlan kimdir? / Kim bu oğlan? / Kim bu çocuk?
He is my son.
O benim oğlumdur.

Sister / Kız kardeş (kardeş, abla )
My sister.
Benim kız kardeşim.

Who is Neriman Sarı?
Neriman Sarı kimdir?
She is my sister.
O benim kız kardeşimdir.

Brother / Erkek kardeş ( kardeş, birader )
My brother.
Benim erkek kardeşim.

Who is Ali Osman?
Ali Osman kimdir?
Ali Osman is my brother.
Ali Osman benim erkek kardeşimdir.

Aunt / Teyze – Hala – Yenge
My aunt.
Benim teyzem. – Benim halam. – Benim yengem.
( Kullanılan kişiye göre teyze, hala, yenge anlamına gelir. )

Who is she?
O kim?
She is my aunt.
O benim teyzem.

Uncle / Amca – Dayı
My uncle.
Benim amcam.- Benim dayım.
( Kullanılan kişiye göre amca, dayı anlamına gelir. )

Who is he?
O kimdir?
He is my uncle.
O benim amcamdır. – O benim dayımdır.

Cousin / Kuzen, ( Teyze çocuğu)
My cousin.
Benim kuzenim.

Who is my cousin?
Benim kuzen kimdir?
Emrah is my cousin.
Emrah benim kuzenimdir.

Grandfather
Granddad
Grandpa / dede- büyük baba
My grandfather.
My granddad.
My grandpa.
Benim dedem. Benim büyük babam.

Who is he?
O kimdir?
He is my grandfather.
O benim büyük babamdır.

Grandmother
Grandma / Nine- büyük anne- anneanne- babaanne.

My grandmother.
My Grandma. / Benim anneannem. Ninem. Anneannem.

Who is your grandmother?
Senin ninen kimdir? / Senin anneannen kimdir?
Ayşe Tan is my grandmother.
Ayşe Tan benim anneannemdir.

Husband / Koca – Eş
My husband.
Benim kocam.

Who is your husband?
Senin kocan kim?
My husband is Ali.
Benim kocam Ali’dir.

Wife / Karı, hanım, eş, zevce
My wife.
Benim karım.

Who is Osman’s wife?
Kim Osman’ın karısıdır?
Hatice is Osman’s wife.
Hatice Osman’ın karısıdır.


He is Ali and Murat’s grandfather.
O Ali ve Murat’ın büyükbabasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder