Can yardımcı fiili

Bu dersimizde Modal Verbs olarak adlandırılan kip belirteçlerinden can öğreneceksiniz.
Can
İle cümleye öznemizin yapabildiği yâda yapamadığı eylemleri katarız.
Can nin Türkçe karşılığı… ebilmek tir.
Örneğin:
I can swim. / Yüzebilirim.
Dikkat edin can yardımcı fiili özneye yüzme fiilinin yapılabildiğini yüklemiş oldu.

Olumlu cümlelerde öznemizden hemen sonra can daha sonra fiil kullanılır.
Dikkat edin fiilin birinci hali kullanılmaktadır.

Örnekler:
I can play football.
Ben futbol oynayabilirim.

Dods can swim.
Köpekler yüzebilirler.

Cats can climb trees.
Kediler ağaçlara tırmanabilirler.

Birds can fly.
Kuşlar uçabilirler.

Penguins can swim.
Penguenler yüzebilirler.

Olumsuz cümlelerde can den sonra not olumsuzluk eki kullanılmaktadır.
Yine fiilin birinci hali kullanılmaktadır.

Örnekler:
I can not play football.
Ben futbol oynayamam.

Elephants can not fly.
Filler uçamazlar.

Penguins can not fly.
Penguenler uçamazlar.

Cats can not fly.
Kediler uçamazlar.


Soru cümlelerinde can başa alınır.

Örnekler:
Can you play the piano?
Piyano çalabilir misin?

Yes, I can play the piano.
Evet, Piyano çalabilirim.

Or / Yâda
No, I can not play the piano. / No, I can’t play the piano.
Hayır, Piyano çalamam.

Or / Yâda
Yes, I can. Evet, çalabilirim.
No, I can not / No I can’t / Hayır, çalamam.

Can he make a cake?
O kek yapabilir mi?
No, he can’t
Hayır, yapamaz.

Can she speak English?
O İngilizce konuşabilir mi?
No, she can’t.
Hayır, konuşamaz.

Can you drive a car?
Araba kullanabilir misin?
Yes, I can.
Evet, kullanabilirim.

Can you lift a big table?
Büyük bir masa kaldırabilir misin?
No, I can not lift a big table.
Hayır, büyük bir masa kaldıramam.

Can Ali ride a bicycle?
Ali bisiklete binebilir mi?
Yes, he can.
Evet, binebilir.
Or / Yâda
Yes, Ali can ride a bicycle.
Evet, Ali bisiklete binebilir.

4 yorum:

 1. Özlem YILDIZ14 Eylül, 2011

  I can / I can't / I can not / Can I ?
  You can / You can't / You can not / Can you?
  He can / He can't / He can not / Can he?
  She can / She can/t / She can not / Can she?
  İt can / İt can't / İt can not / Can it?
  We can / We can't / We can not / Can we?
  You can / You can't / You can not / Can you?
  They can / They can't / They can not /Can they?

  YanıtlaSil
 2. Ömer Uçan14 Eylül, 2011

  I can't buy this plane.
  Bu uçağı satın alamam.

  Because!
  Çünkü!

  İt is too expencive.
  O çok pahalıdır.

  YanıtlaSil
 3. Can she ride a motor bike?
  O motor bisiklete binebilir mi?

  YanıtlaSil
 4. Ömer Uçan14 Eylül, 2011

  They can not answer this question.
  Onlar bu soruyu yanıtlayamaz.

  Because!
  Çünkü!

  İt is too difficult.
  O çok zor.

  YanıtlaSil