too / çok

Cümle içinde kullanılan too sözcüğünün anlamı çok fazladır.
Örnekler:
too heavy / çok ağır
too light / çok hafif
too thin / çok ince
too thick / çok kalın
too expensive / çok pahalı
too cheap / çok ucuz
gibi…
Cümle içinde kullanılışını görelim.
Can Ali answer the question?
Ali soruyu yanıtlayabilir mi?
No, Ali can not answer the question.
Hayır, Ali soruyu yanıtlayamaz.
Why not?
Niçin?
Because it is too difficult.
Çünkü soru çok zor.
Dikkat edin too soruya çok anlamını katıyor.

Can Osman play basketball?
Osman basketbol oynayabilir mi?
No, he can’t.
Hayır, oynayamaz.
Why not?
Niçin?
Because he is too short.
Çünkü o çok kısa boyludur.

Can Ahmet run fast?
Ahmet hızlı koşabilir mi?
No, he can’t.
Hayır, koşamaz.
Why not?
Niçin?
Because he is too old.
Çünkü o çok yaşlı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder