To be Fiili

İngilizce dilinde kelimeleri rast gele bir araya getirerek cümle kurmamız imkânsızdır.
Cümle içerisinde özne ve yüklem olmak zorundadır.
Eğer cümle içerisinde normal fiil yoksa yüklem olarak be (olmak ) temel fiilini kullanıyoruz.
Be fiili özneye ve cümlenin zamanına göre çekim alır.

Simple Present Tense de ( Geniş Zaman ) da To Be Fiili.
Arkadaşlar!
Yardımcı fiil nedir?
Yardımcı fiil; Bazı cümlelerde yüklem yani hareket fiili bulunmaz.
Örneğin: Ali bir öğrencidir cümlesinde fiil yoktur.
İngilizcede de cümle yapısı aynıdır.
(Ali bir öğrencidir.) Ali is a student. Cümlesinde yüklemin yerini dolduran yardımcı fiil kullanılmaktadır.
Bu yardımcı fiil dır, dir… gibi anlamlara gelip cümleyi tamamlar.
Ali is a student. Cümlesinde yardımcı fiil is dir.


To be Fiilinin Simple Present Tense de ( Geniş Zaman ) da üç çekimli hali vardır.

am
is
are

I am
Örnek : I am a student. Ben bir öğrenciyim.

He is
She is
İt is

Örnek: He is a postman. O bir postacıdır.
( He kişi zamiri erkekler için kullanılır.)
She is a pilot. O bir pilottur.
(She kişi zamiri kadınlar için kullanılır. )
İt is a car. O bir arabadır.
( İt kişi zamiri insan harici canlı varlıklar, eşyalar ve nesneler için kullanılır.)
Dikkat ederseniz o Şahıs zamiri Türk Dilinde canlı cansız, erkek, kadın aynı kişi zamiri kullanılır. İngilizcede He,She,İt kişi zamirleri kullanılır.

We are
You are
They are

Örnek: We are students. (Biz öğrencileriz.)
You are a teacher. (Sen bir öğretmensin.)
You are teachers. ( Sizler öğretmenlersiniz.)
They are teachers. ( Onlar öğretmenlerdir.)
Dikkat ederseniz you kişi zamiri İngilizcede hem sen, hem de siz yerine kullanılmaktadır.

To be Fiilinin Simple Present Tense de ( Geniş Zaman ) da kısaltılmış yazılımları nelerdir?
Aşağıda ki tabloyu inceleyin.

I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
İt is İt’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder