Ana içeriğe atla

Have got - has got sahip olma

Have got / Has got (yapısı – kalıbı yâda fiili )
Bu dersimizde have got / has got yapısını kullanmayı öğreneceksiniz.
To have İngilizce dilinde yerine göre fiil yerine göre yardımcı fiil olarak kullanılır.
To have fiil olarak kullanıldığında sahip olmak anlamında kullanılır.
I have ( Benim var. )
You have (Senin var. )

Sahip olduğumuz nesneleri belirtinken anlatılırken have got / has got fiili kullanılır.
Have fiili sahiplik manası verir.

Örnek: I have a pencil. ( Benim bir kurşun kalemim var. - Yâda; Ben bir kurşun kaleme sahibim. – Bir kurşun kaleme sahibim. Gibi Türkçeye tercüme edebiliriz.)
I have got a car. (Benim bir arabam var. – Bir arabam var. )


Have got – Has got yapısı nasıl kullanılır?
Have got yapısı!
I You We They
Kişi zamirlerinden sonra have got yapısı kullanılır.
Örnekler:
I have got a bicycle. ( Benim bir bisikletim var. )
You have got a bicycle. (Senin bir bisiklertin var. )

You have got bicycles. (Sizin bisikletleriniz var. - Bisikletleri var. )
We have got bicycles. (Bizim bisikletlerimiz var. – Bisikletlerimiz var.)
They have got bicycles. ( Onların bisikletleri var. )


Have got yapısında soru cümlesi kurmak için have fiilini cümle başına alıyoruz.
Örnekler:
Have you got a big hause? ( Büyük bir eve mi sahipsiniz? )
Yes I have got a big hause. ( Evet büyük bir eve sahibiz. )

Have you got a bus? ( Bir otobüse mi sahipsin? - Bir otobüsün mü var. )

Have got yapısı ile olumsuz cümle kurmak!
Not olumsuzluk ekini kullanıyoruz.
Örnekler:
I have not got a bus. ( Bir otobüse sahip değilim. )
I haven’t got a bus. ( Not kısaltılmış hali!)

Have you got a big car ? ( Büyük bir arabaya mı sahipsin? )
No, we haven’t got a big car. ( Hayır, büyük bir arabaya sahip değiliz. )


Has got yapısı nasıl kullanılır?
Has got yapısı!
He She İt
Kişi zamirlerinden sonra has got yapısı kullanılır.
Örnekler:
He has got a car. ( Arabası var. )
She has got a television. ( Televizyonu var. )
İt has got two bedrooms. ( İki yatak odası var. ) Ev için kullanılmış.

Has got yapısında soru cümlesi kurmak için has fiilini cümle başına alıyoruz.
Has he got a computer? ( O bir bilgisayara sahip mi? )
Yes, he has got a computer. ( Evet, bir bilgisayara sahiptir. )

Has she got a mirror? ( O bir aynaya sahip mi? )
No, she has not got a mirror. ( Hayır, o bir aynaya sahip değil.)

Has got yapısı ile olumsuz cümle kurmak!
Not olumsuzluk ekini kullanıyoruz.
Örnekler:

Has he got a plane? ( O bir uçağa sahip mi ? )
No, he hasn’t got a plane. ( Hayır, bir uçağa sahip değil. )

She has not got a bed. ( O bir yatağa sahip değil. )
İt has not got bedroom. ( Yatak odasına sahip değil. - Yatak odası yok. )

I have got        Have I got        I have not got        I haven’t got
You have got        Have you got        You have not got        You haven’t got
We have got        Have we got        We have not got        We haven’t got

He has got        Has he got        He has not got        He hasn’t got
She has got        Has she got        She has not got        She hasn’t got
İt has got        Has it got        İt has not got        İt hasn’t got
You have got        Have you got        You have not got        You haven’t got
We have got        Have we got        We have not got        We haven’t got       
They have got        Have they got        They have not got        They haven’t got

I have. Benim var. (Ben sahibim.) 
You have. Senin var.
He has.
Onun var.
She has. Onun var.
It has. Onun var.
We have. Bizim var.
You have. Sizin var.
They have. Onların var.
 I don’t have.  Benim yok. (Ben sahip değilim.)
 You don’t have.  Senin yok.
 He doesn’t have.  Onun yok.
 We don’t have.  Bizim yok.
 You don’t have.  Sizin yok.
 They don’t have.  Onların yok.

Yorumlar

 1. have not haven't
  has not hasn't

  YanıtlaSil
 2. Has it got a garden? Bir bahçesi var mı? Bir bahçeye sahip mi?

  Yes, it has got a big garden. Evet, büyük bir bahçeye sahip. Evet, büyük bir bahçesi var.

  We have got a big hause. İt has got two bedrooms, a siting room, a bathroom and a kitchen.

  Yukarıda ki cümlede it zamiri ev yerine kullanılmaktadır.

  What about your hause? Ya sizin eviniz ? Anlamında kullanılır!

  YanıtlaSil
 3. Have you got a car? Bir arabaya sahipmisin? Bir araban var mı?
  No, I haven't got a car. Hayır, bir arabaya sahip değilim. Bir arabam yok.

  YanıtlaSil
 4. Kısaltmalara dikkat edin!

  I have got a bus.
  I've got a bus.

  He has got a car.
  He's got a car.

  YanıtlaSil
 5. John have got a cat at home.
  John evde bir kediye sahip.

  You have got a black car.
  Siyah bir arabaya sahipsin. Siyah bir araban var.

  YanıtlaSil
 6. Has Ali got a wardrobe in the bedroom?
  Ali'nin yatak odasında bir elbise dolabı varmı?
  (Var cümlede sahiplik anlamında kullanılıyor. )

  No,he hasn't.
  Hayır yok.

  Have Mr and Mrs Yılmaz got an armchair in the kitchen?
  Bay ve bayan Yılmazın mutfaklarında sandalye varmı?

  Yes,they have.
  Evet, sahipler.

  Have Mr and Mrs Yılmaz got a mirror in the bathroom?
  No, they haven't.

  YanıtlaSil
 7. Who has got a pencil?
  Kim bir kurşun kaleme sahip?

  Ömer has got a pencil.
  Ömer bir kurşun kaleme sahip.

  Ömer and Esra have got a pencil.
  Ömer ve Esra bir kurşun kaleme sahipler.

  YanıtlaSil
 8. Has Hasan got a calculator or a computer.
  Hasan hesap makinesine mi yoksa bilgisayara mı sahip?

  He has got a computer.
  Bir bilgisayara sahip.

  YanıtlaSil
 9. Who has
  Who's
  Olarak kısaltılabilir.

  Who has got a car?
  Who's got a car?

  YanıtlaSil
 10. What has Osman got in his bedroom?
  Osman yatak odasında nelere sahip?
  Osman’ın yatak odasında neler var?

  What has Osman got on the table?
  What has Ali got in the wardrobe?
  Ali elbise dolabında nelere sahip?

  What have you got in your bedroom?
  Yatak odanızda nelere sahipsiniz?

  YanıtlaSil
 11. I have got a bird but I haven't got a dog.
  Bir kuşa sahibim ama köpeğe sahip değilim.

  I have got a dog but I haven't got a bird.
  Bir köpeğe sahibim ama kuşa sahip değilim.

  YanıtlaSil
 12. He's got a bicycle but he hasn't got a car.
  Bisiklete sahip ama arabaya sahip değil.

  They've got a televisison but they haven't got a video.
  Televizyona sahipler ama videya sahip değiller.

  Ömer has got a pencil but he hasn't got a pen.
  Ömer kaleme sahip ama dolma kaleme sahip değil.

  YanıtlaSil
 13. Ben bu konuyu hiç anlamadim ne yapacağı
  bilmiyorum

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngilizce sıra sayıları / Ordinal Numbers

Bu dersimizde İngilizce sıra sayılarını öğreneceğiz.
Türkçede sıra sayıları için; sayıların sonlarına - inci, -ıncı, -üncü, - uncu ekleri eklenerek türetilir.
İngilizcede ise sayıların sonlarına th eklenerek türetilir. Bu kurala uymayan kuralsız sıra sayılarını ezberlememiz gerekmektedir.
Aşağıda İngilizce sıra sayıları tabloda verilmiştir!

1stfirstbirinci2ndsecondikinci3rdthirdüçüncü4thfourthdördüncü5thfifthbeşinci6thsixthaltıncı7thseventhyedinci8theighthsekizinci9thninethdokuzuncu10thtenthonuncu11theleventhonbirinci 12thtwelfthonikinci13ththirteenthonüçüncü 14th fourteenth ondördüncü 15th fifteenthonbeşinci 16th sixteenth onaltıncı 17th seventeenth onyedinci 18th eighteenth onsekizinci 19th nineteenth ondokuzuncu 20th twentieth yirminci 21st twenty -first yirmi birinci 22nd twenty-second yirmi ikinci 23rd twenty-third yirmi üçüncü 24th twenty- fourth yirmi dördüncü 30th thirtiethotuzuncu 31st thirty-first otuz birinci 40th fourtieth kırkıncı Dikkat edin kuralsız sayıların harici –t…

İngilizce yaş sorma. Kaç yaşındasın sorusu. How old are you

İngilizce de kaç yaşındasın sorusu: How old are you? Soru kalıbıyla sorulur.
Örnekler:
How old are you?
Kaç yaşındasın?
I am eleven years old.
Onbir yaşındayım.

How old is he?
O kaç yaşında? ( Erkekler için )

How old is she?
O kaç yaşında? (Bayanlar için )

How old is Esra?
Esra kaç yaşında?

How old are Ahmet and Mustafa ?
Ahmet ve Mustafa kaç yaşında?

How old are they?
Onlar kaç yaşında?

How old is baby?
Bebek kaç yaşında?

Simple Present ( Geniş Zaman )

Arkadaşlar!
Simple Peresent Tense;
Türk dilinde ki geniş zamanın bir ifadesidir.

Hangi durumlarda simple present tense cümleleri kullanılır?
Bir eylem sürekli tekrarlanıyorsa,
Hareket, eylem ve alışkanlık haline gelmişse,
Hobi,
Günlük bir olay,
Sık tekrarlanan bir olay,
Planlanmış bir olay…..
Bu ve benzeri durumları Simple Present Tense (Geniş Zaman ) cümleleri ile ifade ederiz.
Örneğin: I am a doctor. Ben bir doktorum.
Dikkat edin doktorluk durumu sürekli devam ediyor.
I smoke cigarettes. (Ben sigara içerim)
Cümleye dikkat ederseniz sigara içme eylemi bir alışkanlık durumunu gösteriyor.

Arkadaşlar bir cümleyi kurarken, cümlenin yapısını etkileyen en önemli unsur; İfade etmeye çalıştığımız cümlenin içerisinde durum hali mi vardır? Yoksa hareket hali mi vardır?

Simple Present Tense ( Geniş Zaman)’ nı
İki cümle yapısı ile inceleyebiliriz.
İsim Cümlesi (Durum Cümlesi)
Fiil Cümlesi ( Hareket Cümlesi) Olarak inceleyebiliriz.

Simple Present Tense İsim Cümlesi (Durum Cümlesi…

İngilizce nasılsın sorusuna verilen yanıtlar

How are you? Nasılsın?
“How are you?” İngilizcede nasılsın sorusuna birçok cevap verilmektedir.
En çok kullanılanları!
I am fine. (İyiyim)
I am okey. ( İyiyim )
I am verywell. (Ben çok iyiyim. )
Not bad. ( Fena değil. )

Örnek:
Ali: Hello Ömer. ( Merhaba Ömer. )
Ömer: Hi Ali. (Merhaba Ali. )
Ali: How are you? ( Nasılsın? )
Ömer: Fine thanks and you: ( İyiyim teşekkürler ya sen.)
Ali: I am verywell, thanks. ( Çok iyiyim, teşekkürler.)

What is your favourite …? Kalıbını kullanabilmek.

İngilizce konuşurken karşımızdaki kişiye favorisi olan ... Soruları sorabiliriz.
Örneğin: Favori yiyeceği, favori spor dalı, favori yazarlar, favori televizyon kanalları gibi soruları sorabilirsiniz.
Yâda karşınızdaki kişi size bu tip soruları sorabilir.

Örneklerle konuyu pekiştirelim!
What is your favourite food?
Favori yiyeceğin nedir?

My favourite food is hamburger.
Favori yiyeceğim hamburgerdir.

What is your favourite food?
Favori yiyeceğin nedir?

My favourite food is chicken.
Favori yiyeceğim tavuktur.

What is your favourite food?
Favori yiyeceğin nedir?

My favourite food is fish.
Favori yiyeceğim balıktır.

What is your favourite sport?
Favori sporun nedir?

My favourite sport is swimming.
Favori sporum yüzmedir.

What is your favourite sport?
Favori sporun nedir?

My favourite sport is handball.
Favori sporum hentboldur.

What is your favourite sport?
Favori sporun nedir?

My favourite sport is voleyball.
Favori sporum voleyboldur.Eğer favoriniz her ne ise! Birden fazla ise “are” kullanıyoruz.

İngilizcede İsim, ad sorma ve tanışma diyalogları!

İngilizcede karşınızdaki kişi ile tanışırken;
What is your name? (Adın nedir? ) sorusu kullanılır.
İsim sorma sorusuna;
My name is Ahmet. ( Benim adım Ahmet)
Veya
I am Ahmet. ( Adım Ahmet)
Yanıtı verilir.

Arkadaşlar;
Tanışma sonrası memnuniyet ifadeleri konuşulması gereklidir.
Yani;
“Tanıştığımıza memnun oldum.” İfadesi kullanılmalıdır.
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
Glad to meet you.
Yukarıda ki üç cümlede “ Tanıştığımıza memnun oldum.” Anlamına gelir.

Örnek: İki kişi arasında tanışma diyaloğu;
OSMAN: Hi I am Osman. ( Merhaba Benim adım Osman.)
What is your name? ( Senin adın nedir?)
BUSE: My name is Buse. ( Benim adım Buse.)
OSMAN: Nice to meet you. ( Tanıştığımıza memnun oldum. )
BUSE: Pleased to meet you Osman. ( Tanıştığımıza memnun oldum Osman. )

İngilizcede tanıştığımız kişiye hangi ulustan olduğu sorusunu sorma “What nationality are you?”

İngilizcede karşımızdaki kişinin hangi ulustan olduğunu What nationality are you? soru kalıbıyla sorarız.
Örnek:
What nationality are you? ( Hangi ulustansınız?) (Milliyetiniz ne? )
I am Turkish. ( Ben Türk’üm.)

Örnek:
What nationality is Mery? (Mery hangi ulustan? ) (Mery’nin milliyeti ne? )
She is English. ( O İngiliz.)

Örnek:
Where is Jack from? ( Jack nereli?)
He is from England. ( O İngiltereden.)

Örnek:
What nationality is he? ( O hangi ulustan? )
He’s English. ( O İngiliz. )

Örnek:
Where is Tony from? ( Tony nereli?) ( Tony nereden? )
He is from America. ( O Amerikadan.)
Tony is from America. ( Tony Amerikadan. )
What nationality is Tony? ( Tony hangi ulustan?) ( Tony’nin milliyeti ne?)
Tony is American. ( Tony Amerikalı.)

İngilizce tarihi nasıl sorabilirim? Nasıl cevap verebilirim? İngilizce tarihi nasıl okurum?

İngilizce tarih nasıl soruluru aşağıdaki örnekle inceleyelim.
What is the date today? /Bu gün tarih nedir?
Cevap;
İt is May the twenty third nineteen fourty. / 23 Mayıs 1940 dır.

Yukarıda ki soruyu aşağıda ki gibi cevaplayabilirsiniz!
İt is the twent third of May nineteen fourty.

Yukarıda ki iki cümle anlam olarak aynıdır.Tarih sorma sorularını biraz daha geliştirelim!

When is your birtday? / Doğum günün ne zamandır.
İt is October the twenty second nineteen seventy four. / 22 Ekim 1974’dür.
Gibi…

Örnekler;
What is the date today? / Bu gün tarih nedir?
İt is December the twenty third. / 23 Aralık’tır.

What is the date today? / Bu gün tarih nedir?
İt is April the second. / 2 Nisan’dır.İngilizce tarih okuma örnekleri;
1997 / Nineteen ninety-seven
1876 / Eighteen seventy-six
1553 / fifteen fifty-three


İngilizce Zamanlar!

Bütün dillerde “basit zaman, geçmiş zaman, şimdi ki zaman ve de gelecek zaman” ana zaman durumları vardır. Zaman çeşitliliği, zenginliği dilin genel kökü, yapı büyüklüğüne göre farklılıklar göstermektedir.
İngilizce Dilinde;
“The Simple Present Tense (Geniş Zaman)
The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman)
The Past Continuous Tens (Şimdiki Zamanın Hikayesi)
The Simple Future Tense (Gelecek Zaman)
The Future Continuous Tense
The Present Perfect Tense
The Present Perfect Continuous Tense
The Past Perfect Tense (Miş’li Geçmiş Zaman)
The Past Perfect Continuous Tense
The Future Perfect Tense
The Future Perfect Continuous Tense” zamanları vardır.
İngilizce dili grameri ve zamanlarını öğrenirken; Ana diliniz ile öğrenmeye çalıştığınız dili kıyaslamayın.
İngilizce dilini kendi mantığı ile anlamaya çalışın. Neden Özne başta, yüklem hemen sonra gibi niçinler araştırmayın.
Değerli İngilizce Öğreniyorum Site Ziyaretçilerimiz; Aşağıda ki İngilizce Zamanlar hakkında yazılmış sayfa bağlantı linklerini inceleyiniz!
İngilizced En Sık Kullanılan Soru Kelimeleri!

İngilizcede iki çeşit soru cümlesi kurulabilir.
Birincisi; Yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek kurulan soru cümleleridir.
Bu soru cümlelerine verilen yanıtlar Yes – No ile başladığı için Yes / No Questions olarak adlandırılır.
Örneğin: İs she a teacher? O bir öğretmen midir?
Yes, she is a teacher? Evet, o bir öğretmendir. … Gibi!

İkincisi; Soru kelimelerini kullanarak yapılan soru cümleleridir. En sık kullanılan bu soru kelimelerine “WH Soruları - Wh… Questions” denir.
Örneğin: What is he?
O necidir?
He is a teacher
O bir öğretmendir. … Gibi!
En sık kullanılan soru kelimeleri
What Ne
Where Nere – Nerede – Nereye
When Ne zaman
Who Kim
Which Hangi
How Nasıl
Why Niçin
How many Kaç tane - Ne kadar – Kaç
How much Kaç tane - Ne kadar – Kaç
How long Ne kadar … Gibi
En sık kullanılan soru kelimeleri için; Aşağıda ki sayfa bağlantı linklerini inceleyiniz!


Köşe Yazıları - Makaleler!

Üzerinde yaşadığımız Dünyamız da konuşulan yerel, bölgesel yâda uluslar arası birçok lisan vardır.
Konuşulan bu dillerin kimisi kaynak bakımından aynı kökten gelmektedir. Kimisi bir birine hiç benzememektedir.
Diller tarihi tam bilinmemektedir fakat diller arası benzerlikler; Dillerin ana dilden çıkarak çeşitlendiği varsayımı üzerine küvetli görüşler vardır.
İngilizce Öğreniyorum Sitemizin; Köşe Yazıları – Makaleler Kısmında sizlere diller tarihi, diller arası benzerlikler, diller arası farklılıklar, dillerin kökleri, kaynakları, yabancı lisan öğrenebilme metot ve teknikleri gibi yoruma dayalı bilgiler içeren makaleler paylaşılmaktadır.
Aşağıda ki sayfa bağlantı linklerini inceleyiniz!