İngilizce Dili İle Türkçe Dili Karşılaştırması

İnsanlar farklı lisanlar ile iletişim sağlarlar. Konuşulan dillerin ortak yönleri, benzer özellikleri olduğu gibi, birbirlerine tamamen zıt farklılıkları olabilir.
Diller arası benzerlikler kökleri ile alakalıdır. Aynı kökten gelen dillerin birçok ortak özellikleri benzer yönleri olduğu gibi farklı köklerden gelen diller birbirlerine taban tabana zıttır. Ayrıca aynı coğrafyada konuşulan diller birbirlerini etkileyerek dil benzerlikleri gösterebilir.

Dil bilimciler Türkçe dilini Ural – Altay dilleri grubunda toplayarak inceler. İngilizce dili Cermen kökenli bir dildir. Her iki dilde ayrı ayrı coğrafyada konuşulan dillerden olduğu için çok farklı kökenli dillerdendir.

İngilizce dili ile Türkçe dili arasında ki farklılıklar nelerdir? İngilizce dili ile Türkçe dili arasında ki farklılıkları aşağıda karşılaştıralım!

 1. Türk dili yazıldığı gibi okunan bir dildir. İngilizce dili yazıldığından farklı okunan bir dildir. Bu nedenle Türkçe konuşan bir insan İngilizce öğrenirken, İngilizce yazmakta zorlanmaktadır.
 2. Türçe dilinde 5 ana zaman ( eylem ) vardır. İngilizce dilinde ise 12 zaman (eylem ) vardır.
 3. Türkçe dilinde her cümlede özne kullanmak gerekli değilken, İngilizce dilinde gereklidir. Türkçe dilinde eylem kullanmak yeterlidir. ( Bu kurallar günlük konuşma dilinde farklı kullanılabilir. )
 4. Türkçe dili yapısında cümleler: Özne – Nesne – Yüklem şeklinde sıralanır. İngilizce dili yapısında cümleler: Özne – Yüklem – Nesne şeklinde kurulur.
  ( Yabancı bir lisan öğrenirken her dili kendi mantık ölçülerine göre kabul etmek gerekmektedir. Ana dilinizi temel alarak mantıksızlık aranamaz.)

2 yorum:

 1. Aslı Yetimoğlu30 Kasım, 2010

  Konuşulan bütün dillerin yapısı birbirlerinden farklıdır. Lisanlar kökleri itibariyle birbirlerine benzeyebilirler. Fakat aynı değillerdir.
  İnsanlar konuşmayı doğdukları andan itibaren anne, baba ve yaşadıkları çevreden öğrenirler.
  Öğrendikleri bu dil o kişinin anadilidir. Kişi anadili ile düşünür, çevresiyle iletişim kurar, okur ve yazar.
  İlerleyen yıllarda ikinci bir lisan öğrenirken anadilimiz hep araya girmiştir. Ana dilimiz ile diğer dili kıyaslayacağımız için anadilimiz harici bütün diller bize saçma yâda anlamsız gelir.
  Bir dili öğrenmenin en önemli kuralı; O dili kendi gramer kurallarına göre öğrenmek ve konuşmaktır. Kendi dilimiz ile asla kıyaslamamalıyızdır.
  Peki, Türk öğrenciler İngilizce öğrenirken neden zorlanırlar.?
  Türk öğrenciler İngilizce öğrenirken aynı hatayı yaparlar İngilizce dili ile Türkçe dilini kıyaslamaktadırlar.
  Türk öğrencilerin en çok yaptıkları kıyaslama hatalarından birkaç tanesini sizlerle paylaşalım!
  İngilizcede ki to be yardımcı fiilinin Türkçede bağımsız karşılığı yoktur. Bu yüzden Türk öğrenci to be fiilini kullanmama eğilimindedir.
  Örneğin; Türk öğrenci I student şeklinde düşünür. Aslında I am a student biçiminde konuşulmalıdır.
  Türk öğrenciler genellikle her gün yaptıkları işleri şimdiki zaman kullanarak anlatırlar.
  Örneğin: I am going to home every evening. ( Ben her akşam eve gidiyorum. ) gibi yanlış bir cümle kurulur.
  Doğrusu I go to home every evening. ( Ben her akşam eve giderim. ) dir.

  Türk öğrencilere İngilizce dilinde ki sayılabilir ve sayılamaz isim kavramı karmaşık gelmektedir.
  Türkçe dilinde çoğul kullanımı İngilizceye göre sınırlı ve farklıdır. Bu yüzden Türk öğrenciler genellikle çoğul isim gereken yerlerde tekil isimleri kullanırlar.

  Türkçe dilinde kelimeler genellikle d harfi ile bitmez. Bu yüzden Türk öğrenciler İngilizce kelimeleri t harfi ile bitirme hatasına eğimlidirler.
  İngilizce dilinde yükselen bir ses perdesi kullanılırken, Türkçe dilinde alçalan bir ses perdesi kullanılır.

  Bu örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan öğrenmeye çalıştığınız dili kendi kurallarına göre düşünmeden, yargılamadan konuşabilmektir.

  YanıtlaSil
 2. İngilizce dili,ana dili Türkçe olan birisine göre kalıp kullanımının son derece baskın olduğu bir dildir.Başlangıçta ana dili Türkçe olan birisine göre biraz ağır gelebilir bu konu,fakat biraz tecrübe edinilmesi durumunda bu konunun çözülebileceğinden eminim.

  YanıtlaSil