İngilizce İşaret Zamirleri Demonstrative Pronouns

Arkadaşlar işaret zamirleri isimlerin yerine kullanılırlar. İşaret Zamirleri ile İşaret Sıfatları arasındaki fark; İşaret Sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelir. İşaret zamirleri ise ismin yerini doldurmak amacıyla kullanılmaktadır.

İngilizce İşaret Zamirleri "Demonstrative Pronouns"
This Bu
These Bunlar
That Şu - O
Those Şunlar

İşaret zamirleri, İngilizce konuşurken nesne yâda insanlarla olan uzaklık, yakınlık münasebetini vurgulamamızı sağlar.
İngilizce konuşurken bize yakın olan nesneleri işaret ederken; This ( bu), These (bunlar ) işaret zamirlerini kullanıyoruz.
Bize uzak olan nesneleri işaret ederken; That (şu, o ), Those ( şunlar, onlar ) işaret zamirlerini kullanıyoruz.

Örnek:
This is a car. (Bu bir arabadır. )
Arkadaşlar dikkat edin; Bu bir arabadır. Cümlesi yakında olan bir arabayı ifade etmektedir.
Uzakta olan bir arabayı ifade ederken ”Şu bir arabadır.” Cümlesini kurmamız gerekir.
That is a car. ( Şu bir arabadır. - O bir arabadır. )

Örnek:
İs this your pencil? ( Bu senin kurşunkalemin midir? )
Yes İt is my pencil. ( Evet, Benim kurşunkalemimdir. )

İşaret Zamirlerini kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta; Singular yani tekil cümleleri kurarken this ve that işaret zamirleri kullanılır.
Plural yani çoğul cümleleri kurarken these ve those işaret zamirleri kullanılır.

Örnek:
These cars are in the garage. ( Bu arabalar garajın içindedir. Bu arabalar garajdadır. )
Dikkat edin araba çoğul olduğu için These (bunlar) işaret zamiri kullanıldı.
Ayrıca çoğul cümle olduğu için to be fiili are kullanıldı.
This cars are in the garage. Cümlesi yanlış kurulmuş bir cümledir.

Those cars. Şunlar arabalardır.
Dikkat edin uzakta olan arabalar ifade edildiği için those işaret zamiri kullanıldı.
Ayrıca yine araba ismi çoğul s ekini aldı.

İşaret zamirleri ile bir seçim yada karşılaştırma yapılırken one, ones kullanılır.
Örnek:
This one. Bu , bunu
That one. Şu, şunu

I am buying this one. ( Bunu satın alıyorum. )


İt ( O ) İşaret zamiri olarak kullanılır.
İt is a pen. ( O bir dolmakalemdir. )
Arkadaşlar İngilizce İşaret zamirlerini ( Demonstrative Pronouns ) cümle içinde kullanırken kendi konumunuza yani cisme yakınlığınıza göre kullanıyorsunuz. Dinleyici cevap verirken kendi yakınlığı yâda uzaklığına göre cevap verecektir.

Örnek:
İs this a school. ( Bu bir okul mudur? )
Yes it is a school. ( Evet,O Bir okuldur. )

Örnek:
İs this a school? ( Bu bir okul mudur? )
No it isn’t a school. ( Hayır bir okul değildir. )
What is this? ( Bu nedir? )
This is a home. ( Bu bir evdir. )

What is this?

that?
Bu nedir?

Şu nedir?

This

That

İt
is a book. Bu bir kitaptır.

Şu bir kitaptır.

O bir kitaptır.

What are these?

those?
Bunlar nedir?

Şunlar nedir?

These

Those

They
are cars. Bunlar arabalardır.

Şunlar arabalardır.

Onlar arabalardır.

6 yorum:

 1. İs this your pencil? ( Bu senin kurşun kalemin midir? )

  No it isn't my pencil. ( Hayır o benim kurşun kalemim değildir. )

  That is my pencil. ( Şu benim kurşun kalemimdir. )

  YanıtlaSil
 2. İs that a bus? ( Şu bir otobüs müdür? )

  No, it isn't a bus? ( Hayır bir otobüs değildir. )

  What is it? ( O nedir? )

  İt is a car. ( O bir arabadır. )

  YanıtlaSil
 3. İs this an umbrella? (Bu bir şemsiye midir? )

  No it is not an umbrella? ( Hayır bir şemsiye değildir. )

  YanıtlaSil
 4. What is this? (Bu nedir? )
  İt is a plane. (Bu bir uçaktır)

  What is that? ( Şu nedir? )
  İt is a glass. ( O bir bardaktır. )

  YanıtlaSil
 5. Eda Kocatepe14 Ocak, 2011

  This is my bag. Bu benim çantamdır.
  These are my bags. Bunlar benim çantalarımdır.

  YanıtlaSil
 6. What are these? ( Bunlar nedir ? )
  They're flowers (Onlar Çiçektir.)

  YanıtlaSil