İngilizce öğrenmenin önemi ve gerekliliği

İnsan sosyal bir varlıktır! İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark sosyal olmasıdır. Çağlar boyunca insanoğlu topluluklar halinde bir arada yaşamışlardır. İnsanların yalnız, tek başına yaşaması, hayatlarını sağlıklı olarak sürdürebilmesi düşünülemez.

İnsanları bir arada tutan en önemli unsur iletişim kolaylığıdır. Hiç şüphesiz iletişim araçlarının en başında dil kavramı gelmektedir. Bir arada yaşayan insanlar aynı dili konuşarak birbirleriyle ve çevresiyle iletişim kurarlar.

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi bilgi çağıdır. İnsanlık tarihinde hiç görülmemiş hızla bilgi birikimi artmaktadır. Bilim ve teknolojide ki hızlı gelişim iletişim araçlarının çoğalmasına sebep olmaktadır. İletişim teknoloji ve becerilerinin ileri seviyelerde gelişimi, bilgisayar mühendisliği, haberleşme telekomünikasyon ve uydu teknolojileri, büyük sosyal paylaşım web siteleri, internet alt yapısı ve servis sağlayıcıları Dünya üzerinde yaşayan insanları ve kültürlerini yakınlaştırmıştır. Tarih boyunca birbirlerine yabancı yaşayan kültürler bugün gelişen iletişim teknolojisi ürünleriyle tanışarak iç içe geçmişlerdir.

Adeta ülke sınır kapılarının geçirgenliğinin kolaylaştırıldığı, insanların ortak diller aracılığı ile anlaştığı, dışa kapalı ülkelerin tarih olduğu dönemi yaşıyoruz. Bugün dünya ülke ekonomileri birbirleriyle etkileşerek iç içe geçmiş durumdadırlar. Ticari seyahatlerin sıklaştığı, gümrük duvarlarının yumuşatıldığı, devletlerin bazı sanayi ürünlerinin üretiminde uzmanlaşarak, ihtiyaçların daha ucuza karşılanabildiği global bir dünya görüntüsü hakimdir.

Ortak askeri güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, NATO, Avrupa Birliği gibi ortaklıkların kurulması, birçok büyük ülkelerin bir araya gelmesi sebep olmuştur. Ülke sınırları büyümüş, adeta kalkmış gibi fonksiyon kazanmıştır.

Zenginleşen ülke insanları, gelişen konforlu ulaşım araçları, turizm kuruluşları seyahatlerin artmasına, alışkanlıkların değişmesine neden olmuştur.

Ülkeler iç içe girmiş, ayrılması güç bir boyut kazanmıştır. Ayrı ayrı dilleri konuşan insanların iletişim kurabilmeleri için ortak lisanlara ihtiyaç vardır. Ortak lisan Dünya insanlık tarihinde sürekli değişmiştir. Değişimin ana nedeni, ortak lisanı her zaman en ileri ve zengin medeniyetlerin belirlemesidir. Dünya ticaretine, ekonomisine, güvenliğine, sosyal hayatına yön veren, liderlik yapan ülkeler süreklilik gösteremediği için ortak lisanlarda sürekli değişmişlerdir. Bugün gelişen Dünyamızın ortak dili İngilizcedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik ve kültürel liderliği ve etkisi İngilizce dilinin benimsenmesinde etkili olmuştur. İngilizce Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan sonra Dünyada en çok konuşulan üçüncü dildir. Fakat resmi olarak Dünyada konuşulan üçüncü dil olmasına rağmen, en çok konuşulan, kullanılan, geçerli olan birinci dildir. İngilizce Dünya ülkeleri arasında iletişim dili olarak kabul edilir.
Bugün İngilizce anadilden sonra insanların en fazla bildiği ve konuştuğu dil olma özelliğini korumaktadır.
Genellikle ülkeler arası diyalog dili İngilizcedir.
Üniversiteler arası akademik eğitim dili İngilizcedir.
Bilgi teknoloji dili İngilizce ağırlıklıdır.
Programlama, bilgisayar ve makine dili İngilizcedir.
İthalat ve ihracatta ortak aracı dil İngilizcedir.

İngilizce öğrenmenin konuşabilmenin avantajları fazlasıyla çoktur.
İyi bir derecede İngilizce lisanı konuşabilmenin kişiye kazandırdığı en önemli kazanım; bütün dünya ülkeleri insanları ile iletişim kurabilmektir.

1 yorum:

 1. Eda Yıldırım18 Kasım, 2010

  Günümüzde genel anlamda insanların iletişim kurabilmeleri için yabancı lisan bilmelerine gerek vardır.
  Sosyal
  Ticari – Ekonomik
  Akademik – Eğitim
  Uluslar Arası İlişkiler
  Uluslar Arası Güvenlik
  Bilim Ve Teknoloji
  Sanat
  …Gibi ilişkilerde İngilizce dili ağırlıklı olarak kullanılır.

  İngilizce dilini anadilden sonra konuşan insan sayısı iki milyara yakındır.
  İngilizce konuşabilmenin gerekliliğini ve kişiye kazandırdığı olumlu faydaları iş ararken mesleki kariyer yaparken daha iyi göreceksinizdir.
  Bugün iş ararken ikinci, üçüncü dil bilen rakipler ile karşı karşıya kalacaksınız.
  Dil öğrenmek, diller içinden İngilizceyi anadil gibi konuşabilmek çok önemlidir.

  YanıtlaSil