İngilizce Sayılabilir Çoğul İsimler Plural Nouns

İngilizce dilinde isimler sayılabilir ( countable ) ve sayılamaz ( uncountable ) olarak ikiye ayrılır.
Sayılabilir isimler tekil ( singular ) ve çoğul ( plural ) olarak kullanılabilir.
Fakat sayılamaz isimler kesinlikle tekil kullanılmalıdır.

Arkadaşlar Türkçede isimleri çoğul yaparken ler lar ekini kullanıyoruz.
Örneğin kalem – kalemler- silgi- silgiler- araba –arabalar gibi.
İngilizce de isimleri s – es – ies takısı ile çoğul yaparız. Ayrıca kuralsız denilen isimlerin çoğul hallerini öğrenmeniz gerekmektedir.

Aşağıda örnekler ile konuyu açıklayalım.
1 – Genellikle İngilizce de isimleri çoğul yaparken s takısı kullanılır.
Örnekler:

Sigular

Tekil
Anlamı Plural

Çoğul
Anlamı
Apple Elma Aples Elmalar
Book Kitap Books Kitaplar
Boy Oğlan Boys Oğlanlar
Car Araba Cars Arabalar
Dog Köpek Dogs Köpekler
Hat Şapka Hats Şapkalar
River Nehir Rivers Nehirler
Window Pencere Windows Pencereler

This is a book. ( Bu bir kitaptır. )
These are books. ( Bunlar kitaplardır. ) ( Bunlar kitaptır. )
That is a dog. ( Şu bir köpektir. )
Those are dogs. ( Şunlar köpeklerdir. ) ( Şunlar köpektir. )
There is a boy in the car. ( Arabanın içinde bir oğlan çocuk var. )
There are boys in the bus. ( Otobüsün içinde oğlan çocuklar var. )

2- İngilizcede isimlerin sonu s – sh –ch – x –o harfleri ile bitiyorsa es ekliyoruz.
Örnekler:

Sigular

Tekil
Anlamı Plural

Çoğul
Anlamı
 Bus  Otobüs  Buses  Otobüsler
 Brush  Fırça  Brushes  Fırçalar
 Box  Kutu  Boxes  Kutular
 Class  Sınıf  Classes  Sınıflar
 Dish  Tabak  Dishes  Tabaklar
 Match  Kibrit  Matches  Kibritler
 Watch  Saat  Watches  Saatler
Tomato   Domates  Tomatoes  Domatesler

3- İngilizcede isimlerin sonu y harfi ile bitiyorsa, y harfinden önce sessiz harf varsa y harfi kalkıyor ( düşüyor ). Yerine ies ekliyorsunuz.
Örnekler:

Sigular

Tekil
Anlamı Plural

Çoğul
Anlamı
Baby Bebek Babies Bebekler
Cry Bağırmak Cries Bağırmalar
City Şehir Cities Şehirler
Fly Sinek Flies Sinekler
Nappy Bebek bezi Nappies Bebek bezleri
Lady Bayan Ladies Bayanlar

4- İngilizcede bazı isimler kuralsızdır. Kural olmadığı için bu isimleri ezberlememiz gerekmektedir.
Örnekler:

Sigular

Tekil
Anlamı Plural

Çoğul
Anlamı
Child Çocuk Children Çocuklar
Man Adam Men Adamlar
Woman Kadın Women Kadınlar
Foot Ayak Feet Ayaklar
Person Kişi

İnsan
People Kişiler

İnsanlar
Mouse Fare Mice Fareler
Fish Balık Fish Balıklar
Sheep Koyun Sheep Koyunlar
Tooth Diş Teeth Dişler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder