Have got - has got sahip olma

Have got / Has got (yapısı – kalıbı yâda fiili )
Bu dersimizde have got / has got yapısını kullanmayı öğreneceksiniz.
To have İngilizce dilinde yerine göre fiil yerine göre yardımcı fiil olarak kullanılır.
To have fiil olarak kullanıldığında sahip olmak anlamında kullanılır.
I have ( Benim var. )
You have (Senin var. )

Sahip olduğumuz nesneleri belirtinken anlatılırken have got / has got fiili kullanılır.
Have fiili sahiplik manası verir.

Örnek: I have a pencil. ( Benim bir kurşun kalemim var. - Yâda; Ben bir kurşun kaleme sahibim. – Bir kurşun kaleme sahibim. Gibi Türkçeye tercüme edebiliriz.)
I have got a car. (Benim bir arabam var. – Bir arabam var. )

Have got – Has got yapısı nasıl kullanılır?
Have got yapısı!
I You We They
Kişi zamirlerinden sonra have got yapısı kullanılır.
Örnekler:
I have got a bicycle. ( Benim bir bisikletim var. )
You have got a bicycle. (Senin bir bisiklertin var. )

You have got bicycles. (Sizin bisikletleriniz var. - Bisikletleri var. )
We have got bicycles. (Bizim bisikletlerimiz var. – Bisikletlerimiz var.)
They have got bicycles. ( Onların bisikletleri var. )


Have got yapısında soru cümlesi kurmak için have fiilini cümle başına alıyoruz.
Örnekler:
Have you got a big hause? ( Büyük bir eve mi sahipsiniz? )
Yes I have got a big hause. ( Evet büyük bir eve sahibiz. )

Have you got a bus? ( Bir otobüse mi sahipsin? - Bir otobüsün mü var. )

Have got yapısı ile olumsuz cümle kurmak!
Not olumsuzluk ekini kullanıyoruz.
Örnekler:
I have not got a bus. ( Bir otobüse sahip değilim. )
I haven’t got a bus. ( Not kısaltılmış hali!)

Have you got a big car ? ( Büyük bir arabaya mı sahipsin? )
No, we haven’t got a big car. ( Hayır, büyük bir arabaya sahip değiliz. )


Has got yapısı nasıl kullanılır?
Has got yapısı!
He She İt
Kişi zamirlerinden sonra has got yapısı kullanılır.
Örnekler:
He has got a car. ( Arabası var. )
She has got a television. ( Televizyonu var. )
İt has got two bedrooms. ( İki yatak odası var. ) Ev için kullanılmış.

Has got yapısında soru cümlesi kurmak için has fiilini cümle başına alıyoruz.
Has he got a computer? ( O bir bilgisayara sahip mi? )
Yes, he has got a computer. ( Evet, bir bilgisayara sahiptir. )

Has she got a mirror? ( O bir aynaya sahip mi? )
No, she has not got a mirror. ( Hayır, o bir aynaya sahip değil.)

Has got yapısı ile olumsuz cümle kurmak!
Not olumsuzluk ekini kullanıyoruz.
Örnekler:

Has he got a plane? ( O bir uçağa sahip mi ? )
No, he hasn’t got a plane. ( Hayır, bir uçağa sahip değil. )

She has not got a bed. ( O bir yatağa sahip değil. )
İt has not got bedroom. ( Yatak odasına sahip değil. - Yatak odası yok. )

I have got        Have I got        I have not got        I haven’t got
You have got        Have you got        You have not got        You haven’t got
We have got        Have we got        We have not got        We haven’t got

He has got        Has he got        He has not got        He hasn’t got
She has got        Has she got        She has not got        She hasn’t got
İt has got        Has it got        İt has not got        İt hasn’t got
You have got        Have you got        You have not got        You haven’t got
We have got        Have we got        We have not got        We haven’t got       
They have got        Have they got        They have not got        They haven’t got

I have. Benim var. (Ben sahibim.) 
You have. Senin var.
He has.
Onun var.
She has. Onun var.
It has. Onun var.
We have. Bizim var.
You have. Sizin var.
They have. Onların var.
 I don’t have.  Benim yok. (Ben sahip değilim.)
 You don’t have.  Senin yok.
 He doesn’t have.  Onun yok.
 We don’t have.  Bizim yok.
 You don’t have.  Sizin yok.
 They don’t have.  Onların yok.

13 yorum:

 1. have not haven't
  has not hasn't

  YanıtlaSil
 2. Has it got a garden? Bir bahçesi var mı? Bir bahçeye sahip mi?

  Yes, it has got a big garden. Evet, büyük bir bahçeye sahip. Evet, büyük bir bahçesi var.

  We have got a big hause. İt has got two bedrooms, a siting room, a bathroom and a kitchen.

  Yukarıda ki cümlede it zamiri ev yerine kullanılmaktadır.

  What about your hause? Ya sizin eviniz ? Anlamında kullanılır!

  YanıtlaSil
 3. Have you got a car? Bir arabaya sahipmisin? Bir araban var mı?
  No, I haven't got a car. Hayır, bir arabaya sahip değilim. Bir arabam yok.

  YanıtlaSil
 4. Kısaltmalara dikkat edin!

  I have got a bus.
  I've got a bus.

  He has got a car.
  He's got a car.

  YanıtlaSil
 5. John have got a cat at home.
  John evde bir kediye sahip.

  You have got a black car.
  Siyah bir arabaya sahipsin. Siyah bir araban var.

  YanıtlaSil
 6. Has Ali got a wardrobe in the bedroom?
  Ali'nin yatak odasında bir elbise dolabı varmı?
  (Var cümlede sahiplik anlamında kullanılıyor. )

  No,he hasn't.
  Hayır yok.

  Have Mr and Mrs Yılmaz got an armchair in the kitchen?
  Bay ve bayan Yılmazın mutfaklarında sandalye varmı?

  Yes,they have.
  Evet, sahipler.

  Have Mr and Mrs Yılmaz got a mirror in the bathroom?
  No, they haven't.

  YanıtlaSil
 7. Who has got a pencil?
  Kim bir kurşun kaleme sahip?

  Ömer has got a pencil.
  Ömer bir kurşun kaleme sahip.

  Ömer and Esra have got a pencil.
  Ömer ve Esra bir kurşun kaleme sahipler.

  YanıtlaSil
 8. Has Hasan got a calculator or a computer.
  Hasan hesap makinesine mi yoksa bilgisayara mı sahip?

  He has got a computer.
  Bir bilgisayara sahip.

  YanıtlaSil
 9. Who has
  Who's
  Olarak kısaltılabilir.

  Who has got a car?
  Who's got a car?

  YanıtlaSil
 10. What has Osman got in his bedroom?
  Osman yatak odasında nelere sahip?
  Osman’ın yatak odasında neler var?

  What has Osman got on the table?
  What has Ali got in the wardrobe?
  Ali elbise dolabında nelere sahip?

  What have you got in your bedroom?
  Yatak odanızda nelere sahipsiniz?

  YanıtlaSil
 11. I have got a bird but I haven't got a dog.
  Bir kuşa sahibim ama köpeğe sahip değilim.

  I have got a dog but I haven't got a bird.
  Bir köpeğe sahibim ama kuşa sahip değilim.

  YanıtlaSil
 12. He's got a bicycle but he hasn't got a car.
  Bisiklete sahip ama arabaya sahip değil.

  They've got a televisison but they haven't got a video.
  Televizyona sahipler ama videya sahip değiller.

  Ömer has got a pencil but he hasn't got a pen.
  Ömer kaleme sahip ama dolma kaleme sahip değil.

  YanıtlaSil
 13. Ben bu konuyu hiç anlamadim ne yapacağı
  bilmiyorum

  YanıtlaSil