İngilizcede kipler, modal yardımcı fiiller

İngilizce dilinde modal’lar çok önemlidirler.
Modal’lar yardımcı fiillerdir.
Bu yardımcı fiilleri kullanarak farklı cümleler oluşturulabilir.
Modal yardımcı fiillerini kullanarak;
Bir eylemin gerekliliğinden, olasılığından bahsedebiliriz, tercihlerimizi belirtebiliriz, tavsiye ve önerilerde bulunabiliriz.

İngilizcede’ ki modal yardımcı fiilleri:
may
might
can
could
had better
must
should
ought to
shall
will and would

Yapısal olarak modal olmayan fakat modal yardımcı fiiller gibi kullanılan yapılar vardır.
Örnek:
able to
be going to
be supposed to
have to
have got to
used to

I can’t play the piano.
Piyano çalamıyorum.

Diyalog:

Have you got friends?
Arkadaşın var mı?

Yes, I have.
Evet, var.

Who is your best friends?
En iyi arkadaşın kimdir?

Ali is my best friend.
Ali benim en iyi arkadaşımdır.

Can Ali speak English?
Ali İngilizce konuşabilir mi?


No, He can not speak English.
Hayır, O İngilizce konuşamıyor.


Yukarıda ki diyalogda
Can modal yardımcı fiili olarak kullanılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder