Some ve Any some / birkaç , any / hiç

Bazen konuşurken sayı belirtmeyebiliriz.
Birkaç yâda hiç gibi ifadeler de kullanabiliriz.
İngilizce dilinde “some” birkaç – “any” hiç kullanılarak ifade edilir.
Aslında “some” ve “any” sözcükleri arasında bir fark yoktur.
Anlam olarak her iki sözcük birbirine çok yakındır.
Aralarındaki fark;
“Some” olumlu cümlelerde kullanılır. Birkaç anlamına gelir.
“Any” soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Hiç anlamına gelir.

“Some” için örnekler:
There are some pencils on the table.
Masanın üstünde birkaç kurşun kalem var.
Masada birkaç kurşun kalem var.
Dikkat edin “some” olumlu cümlelerde kullanılır.
Ve cümle içerisinde “some” dan sonra gelen isim çoğuldur.
Ayrıca “is” değil “are” kullanılır.

There are some pictures on the wall.
Duvarda birkaç resim var.

There are some dogs under the tree.
Ağacın altında birkaç köpek var.

Any için örnekler:
Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
Are there any pencils in my pencil box?
Kalem kutum içinde hiç kurşun kalem var mı?

Are there any apples on the tree?
Ağaçta hiç elma var mı?

There aren’t any books on the desk.
Sıranın üstünde hiç kitap yok.
Dikkat edin olumsuz cümlede “aren’t” kullanılıyor.

There aren’t any apples in the basket.
Sepetin içinde hiç elma yok.

3 yorum:

 1. Are there any toy shops in the Kızılırmak street?
  Kızılırmak caddesinde hiç oyuncak dükkanı var mı?

  YanıtlaSil
 2. There are some pens in the pencil box.
  Kalem kutusunun içinde bir kaç dolma kalem var.

  YanıtlaSil
 3. Kenan Açıkalın14 Eylül, 2011

  Are there any exercise book in your school bag?
  Okulçantanın içinde hiç alıştırma defteri var mı?

  YanıtlaSil