İngilizce İyelik zamirleri / Possesive Pronouns

Değerli öğrenciler İngilizce iyelik sıfatları (Possessive Adjectives ) ile İngilizce iyelik zamirlerini (Possesive Pronouns) karıştırdığınız için her ikisini aşağıda birlikte örnekler vererek anlatacağım.

Önce İngilizce iyelik sıfatlarını aşağıda tekrar edelim.
İngilizce İyelik Sıfatları : Possessive Adjectives İyelik sahiplik bildiren sıfatlardır.

My benim  
Your senin
His onun (erkek için)
Her onun (kadın için)
Its onun (hayvan ve eşya için)
Our   bizim
Your sizin
Their onların

Her hangi bir şeyin kime yada neye ait olduğunu belirler.
Tek başına kullanılamazlar. Mutlaka iyelik sıfatlarından sonra isim gelmelidir.

Örnekler:
This is my car. / Bu benim arabamdır.
His book (onun kitabı)
My car (benim arabam)
Your sister (senin kız kardeşin)
Our house (bizim evimiz)
Her notebook (onun defteri)
Their school (onların okulu) gibi…

Yukarıda iyelik sıfatlarının bir isimle birlikte kullanıldığını, ismin önüne gelerek kime ait olduğunu kısaca tekrar ettik.
(Possessive Adjectives ) İngilizce iyelik sıfatları konusu için aşağıdaki sayfayı okuyabilirsiniz!

 • İngilizce iyelik sıfatları Possesive Adjectives
 • İngilizce iyelik zamirleri / Possesive Pronuns ise; İsmin yerine kullanılarak aidiyet belirtir.

  Mine Benimki   
  Yours Seninki
  His Onunki (erkek)
  Hers Onunki (bayan)
  İts Onunki (cansız ve hayvan)
  Ours   Bizimki
  Yours Sizinki
  Theirs Onlarınki

  Örnekler:
  This is my car. (Bu benim arabamdır.)
  My İngilizce İyelik Sıfatı olarak kullanıldı. /Possessive Adjectives

  This is mine. (Bu benimkidir.)
  Mine İngilizce İyelik zamirleri olarak kulanıldı/ Possesive Pronuns

  This car is yours.
  Bu araba seninkidir.

  This book is mine.
  Bu kitap benimkidir.

  İyelik Sıfatı /Possessive Adjectives ve İyelik zamiri / Possesive Pronuns Örneklerimizi aşağıdaki tabloda pekiştirelim.

  İyelik Sıfatı /
  Possessive Adjectives 
  İyelik zamiri /
  Possesive Pronouns
  My  Mine
   Your  Yours
   His  His
   Her  Hers
   İts  İts
   Our  Ours
   Their  Theirs
  This is my car.
  Bu benim arabam.
  My İngilizce iyelik sıfatıdır.
  Dikkat edin my bir isimden önce gelmiştir.
  İt is mine.
  O benimkidir.
  Dikkat edin mine İngilizce iyelik zamiridir. İsmin yerine kullanılmıştır.
  Yani my car yerine kullanılmıştır.
  Whose is this pensil.
  Bu kalen kimindir.
  İt is my pencil.
  O benim kalemimdir.
  My İngilizce iyelik sıfatıdır.
  İt is mine.
  O benimkidir.
  Dikkat edin mine İngilizce iyelik zamiridir. İsmin yerine kullanılmıştır.
  Yani my pencil yerine kullanılmıştır.
  Whose house is that?
  Şu kimin evidir.
  İt is her house.
  O onun evidir.
  Her İngilizce iyelik sıfatıdır.
  Dikkat edin bir isimden önce gelmiştir.
  İt is hers.
  O onunkidir.
  Dikkat edin hersİngilizce iyelik zamiridir. İsmin yerine kullanılmıştır.
  Yani her house yerine kullanılmıştır.

  Özel isimlerde şu şekilde kullanılır.
  Dikkat edin!

  This is Ali’s pen. / Bu Ali’nin dolma kalemidir.
  This pen is Ali’s / Bu dolma kalem Ali’nindir.

  This is Ali’s bird. / Bu Ali’nin kuşu.
  Whose bird is this? / Bu kimin kuşudur.

  İt is Ali’s bird.
  O Ali’nin kuşu.

  3 yorum:

  1. Yanıtlar
   1. kafanın karışmasını gerektirecek bir durum yok. sıfatlarda ismin önüne geliyor. zamirlerde ise isim yok. tek başına kulllanılıyor. yani zamir kullanıcağın yerde isimle sifatı silip zamir koyabilirsin

    Sil
  2. birde s takılarının hangi zamirlere geldiğini anlatın lütfen ödevimi yapamıyorum

   YanıtlaSil