Ana içeriğe atla

İngilizce Sıfatlar ADJECTİVES İngilizce çok kullanılan sıfatlar ve Türkçe anlamları

Sıfat ismin yâda varlıkların önüne gelerek, ismi, adı yâda varlıkları niteleyen sözcüklerdir.
Cümle içerisinde kullanılmalarına göre çeşitleri vardır.
Önüne gelerek bir ismin, bir varlığın, durumunu, rengini, biçimini, nasıl olduğunu belirten ön adlardır.
Örneğin; Mavi tren, uzun köprü, kısa adam, yeşil ot gibi.

Örnekler:
İngilizce Sıfatlar Adjectives
tall uzun short kısa
fat şişman thin ince- zayıf
happy mutlu sad üzgün
big büyük small küçük
old yaşlı - ihtiyar young  genç
new yeni old eski
different farklı - değişik same aynı - benzer
rich zengin poor yoksul
strong güçlü weak güçsüz - zayıf

Are these cars new or old?
Bunlar yeni mi yoksa eski arabalar mıdır?

İs he a young man?
O genç bir adam mıdır?

Sıfatlar tek başlarına özne ( işi yapan ) olamazlar. Sıfatlar ismin daima baş tarafında bulunurlar.

İs young boy buying a book.
Genç adam bir kitap mı satın alıyor?
Dikkat edin (young ) sıfattır ve öznenin baş tarafındadır.

İs red flower on the table?
Kırmızı çiçek masanın üstünde midir?
Kırmızı niteleme sıfatıdır.


a – an hiçbir zaman sıfat ile isim arasına giremez.
a good girl
İyi bir kız

a new car
yeni bir araba

a beautiful woman
güzel bir kadın … gibi!

Sıfatlar isim cümlelerinde tek başına da kullanılabilirler.

Osman is strong.
Osman güçlüdür.

This table is old.
Bu masa eskidir.

Ahmet is rich.
Ahmet zengindir. … gibi!

Sıfatların çeşitleri vardır. Sıfatların çeşitlerini konu başlıklarından
 • (İngilizce Sıfatlar Sayfası...git)

 • tafsilatlı olarak öğrenebilirsiniz.

  Kısaca açıklayalım.

  -1-Niteleme Sıfatları
  Varlıkların, biçimlerini, durumlarını, renklerini niteleyen sıfatlardır.

  Örnek:
  Red car. Kırmızı araba.
  Big bird. Büyük kuş.
  Same table. Aynı tablo. … gibi!

  -2- Belirtme Sıfatları
  Varlıkların niceliklerini belirtir ve dörtte ayrılır. (İşaret sıfatları. – Sayı sıfatları – Belgisiz sıfatlar – Soru sıfatları )

  İşaret Sıfatları

  İngilizce İşaret Zamirleri "Demonstrative Pronouns"
  This Bu
  These Bunlar
  That Şu - O
  Those Şunlar

  Dikkat edin “this, these, that,those” cümle içerisinde kullanılış amacına göre işaret zamiri yada işaret sıfatı oluyor. İşaret Zamirleri ile İşaret Sıfatları arasındaki fark; İşaret Sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelir. İşaret zamirleri ise ismin yerini doldurmak amacıyla kullanılmaktadır.

  This woman (Bu kadın )
  This boy ( Bu oğlan )
  Those boxs (Şu kutular )

  Sayı Sıfatları
  Sayı sıfatları varlıkları, isimleri sayısal olarak niteler.

  Örnekler:
  First man (Birinci adam )
  Two notebook ( İki defter )
  Second student (İkinci öğrenci )

  Belgisiz Sıfatlar
  Belirsiz sıfatlar. Varlıkların durumlarını belirsiz olarak verir.

  Every Her
  Any Hiç
  Some Bazı

  Soru Sıfatları
  Soru sıfatları varlıkların niteliklerini niceliklerini soru yoluyla kullanılan sıfatlardır.

  What Ne
  Which Hangi
  Which car? Hangi araba?
  How many Kaç tane
  How many cars? Kaç tane araba?
  How much? Ne kadar?

  -3- İyelik Sıfatları
  Her hangi bir şeyin kime yada neye ait olduğunu belirler.
  Tek başına kullanılamazlar. Mutlaka iyelik sıfatlarından sonra isim gelmelidir.
 • (İngilizce İyelik Sıfatları Sayfasına... Git)

 • My

  benim  
  Your
  senin

  His

  onun (erkek için)

  Her

  onun (kadın için)

  Its

  onun (hayvan ve eşya için)

  Our  

  bizim
  Your sizin
  Their onların

  Yorumlar

  Bu blogdaki popüler yayınlar

  İngilizce sıra sayıları / Ordinal Numbers

  Bu dersimizde İngilizce sıra sayılarını öğreneceğiz.
  Türkçede sıra sayıları için; sayıların sonlarına - inci, -ıncı, -üncü, - uncu ekleri eklenerek türetilir.
  İngilizcede ise sayıların sonlarına th eklenerek türetilir. Bu kurala uymayan kuralsız sıra sayılarını ezberlememiz gerekmektedir.
  Aşağıda İngilizce sıra sayıları tabloda verilmiştir!

  1stfirstbirinci2ndsecondikinci3rdthirdüçüncü4thfourthdördüncü5thfifthbeşinci6thsixthaltıncı7thseventhyedinci8theighthsekizinci9thninethdokuzuncu10thtenthonuncu11theleventhonbirinci 12thtwelfthonikinci13ththirteenthonüçüncü 14th fourteenth ondördüncü 15th fifteenthonbeşinci 16th sixteenth onaltıncı 17th seventeenth onyedinci 18th eighteenth onsekizinci 19th nineteenth ondokuzuncu 20th twentieth yirminci 21st twenty -first yirmi birinci 22nd twenty-second yirmi ikinci 23rd twenty-third yirmi üçüncü 24th twenty- fourth yirmi dördüncü 30th thirtiethotuzuncu 31st thirty-first otuz birinci 40th fourtieth kırkıncı Dikkat edin kuralsız sayıların harici –t…

  İngilizce yaş sorma. Kaç yaşındasın sorusu. How old are you

  İngilizce de kaç yaşındasın sorusu: How old are you? Soru kalıbıyla sorulur.
  Örnekler:
  How old are you?
  Kaç yaşındasın?
  I am eleven years old.
  Onbir yaşındayım.

  How old is he?
  O kaç yaşında? ( Erkekler için )

  How old is she?
  O kaç yaşında? (Bayanlar için )

  How old is Esra?
  Esra kaç yaşında?

  How old are Ahmet and Mustafa ?
  Ahmet ve Mustafa kaç yaşında?

  How old are they?
  Onlar kaç yaşında?

  How old is baby?
  Bebek kaç yaşında?

  Simple Present ( Geniş Zaman )

  Arkadaşlar!
  Simple Peresent Tense;
  Türk dilinde ki geniş zamanın bir ifadesidir.

  Hangi durumlarda simple present tense cümleleri kullanılır?
  Bir eylem sürekli tekrarlanıyorsa,
  Hareket, eylem ve alışkanlık haline gelmişse,
  Hobi,
  Günlük bir olay,
  Sık tekrarlanan bir olay,
  Planlanmış bir olay…..
  Bu ve benzeri durumları Simple Present Tense (Geniş Zaman ) cümleleri ile ifade ederiz.
  Örneğin: I am a doctor. Ben bir doktorum.
  Dikkat edin doktorluk durumu sürekli devam ediyor.
  I smoke cigarettes. (Ben sigara içerim)
  Cümleye dikkat ederseniz sigara içme eylemi bir alışkanlık durumunu gösteriyor.

  Arkadaşlar bir cümleyi kurarken, cümlenin yapısını etkileyen en önemli unsur; İfade etmeye çalıştığımız cümlenin içerisinde durum hali mi vardır? Yoksa hareket hali mi vardır?

  Simple Present Tense ( Geniş Zaman)’ nı
  İki cümle yapısı ile inceleyebiliriz.
  İsim Cümlesi (Durum Cümlesi)
  Fiil Cümlesi ( Hareket Cümlesi) Olarak inceleyebiliriz.

  Simple Present Tense İsim Cümlesi (Durum Cümlesi…

  İngilizce nasılsın sorusuna verilen yanıtlar

  How are you? Nasılsın?
  “How are you?” İngilizcede nasılsın sorusuna birçok cevap verilmektedir.
  En çok kullanılanları!
  I am fine. (İyiyim)
  I am okey. ( İyiyim )
  I am verywell. (Ben çok iyiyim. )
  Not bad. ( Fena değil. )

  Örnek:
  Ali: Hello Ömer. ( Merhaba Ömer. )
  Ömer: Hi Ali. (Merhaba Ali. )
  Ali: How are you? ( Nasılsın? )
  Ömer: Fine thanks and you: ( İyiyim teşekkürler ya sen.)
  Ali: I am verywell, thanks. ( Çok iyiyim, teşekkürler.)

  What is your favourite …? Kalıbını kullanabilmek.

  İngilizce konuşurken karşımızdaki kişiye favorisi olan ... Soruları sorabiliriz.
  Örneğin: Favori yiyeceği, favori spor dalı, favori yazarlar, favori televizyon kanalları gibi soruları sorabilirsiniz.
  Yâda karşınızdaki kişi size bu tip soruları sorabilir.

  Örneklerle konuyu pekiştirelim!
  What is your favourite food?
  Favori yiyeceğin nedir?

  My favourite food is hamburger.
  Favori yiyeceğim hamburgerdir.

  What is your favourite food?
  Favori yiyeceğin nedir?

  My favourite food is chicken.
  Favori yiyeceğim tavuktur.

  What is your favourite food?
  Favori yiyeceğin nedir?

  My favourite food is fish.
  Favori yiyeceğim balıktır.

  What is your favourite sport?
  Favori sporun nedir?

  My favourite sport is swimming.
  Favori sporum yüzmedir.

  What is your favourite sport?
  Favori sporun nedir?

  My favourite sport is handball.
  Favori sporum hentboldur.

  What is your favourite sport?
  Favori sporun nedir?

  My favourite sport is voleyball.
  Favori sporum voleyboldur.Eğer favoriniz her ne ise! Birden fazla ise “are” kullanıyoruz.

  İngilizcede İsim, ad sorma ve tanışma diyalogları!

  İngilizcede karşınızdaki kişi ile tanışırken;
  What is your name? (Adın nedir? ) sorusu kullanılır.
  İsim sorma sorusuna;
  My name is Ahmet. ( Benim adım Ahmet)
  Veya
  I am Ahmet. ( Adım Ahmet)
  Yanıtı verilir.

  Arkadaşlar;
  Tanışma sonrası memnuniyet ifadeleri konuşulması gereklidir.
  Yani;
  “Tanıştığımıza memnun oldum.” İfadesi kullanılmalıdır.
  Pleased to meet you.
  Nice to meet you.
  Glad to meet you.
  Yukarıda ki üç cümlede “ Tanıştığımıza memnun oldum.” Anlamına gelir.

  Örnek: İki kişi arasında tanışma diyaloğu;
  OSMAN: Hi I am Osman. ( Merhaba Benim adım Osman.)
  What is your name? ( Senin adın nedir?)
  BUSE: My name is Buse. ( Benim adım Buse.)
  OSMAN: Nice to meet you. ( Tanıştığımıza memnun oldum. )
  BUSE: Pleased to meet you Osman. ( Tanıştığımıza memnun oldum Osman. )

  İngilizcede tanıştığımız kişiye hangi ulustan olduğu sorusunu sorma “What nationality are you?”

  İngilizcede karşımızdaki kişinin hangi ulustan olduğunu What nationality are you? soru kalıbıyla sorarız.
  Örnek:
  What nationality are you? ( Hangi ulustansınız?) (Milliyetiniz ne? )
  I am Turkish. ( Ben Türk’üm.)

  Örnek:
  What nationality is Mery? (Mery hangi ulustan? ) (Mery’nin milliyeti ne? )
  She is English. ( O İngiliz.)

  Örnek:
  Where is Jack from? ( Jack nereli?)
  He is from England. ( O İngiltereden.)

  Örnek:
  What nationality is he? ( O hangi ulustan? )
  He’s English. ( O İngiliz. )

  Örnek:
  Where is Tony from? ( Tony nereli?) ( Tony nereden? )
  He is from America. ( O Amerikadan.)
  Tony is from America. ( Tony Amerikadan. )
  What nationality is Tony? ( Tony hangi ulustan?) ( Tony’nin milliyeti ne?)
  Tony is American. ( Tony Amerikalı.)

  İngilizce tarihi nasıl sorabilirim? Nasıl cevap verebilirim? İngilizce tarihi nasıl okurum?

  İngilizce tarih nasıl soruluru aşağıdaki örnekle inceleyelim.
  What is the date today? /Bu gün tarih nedir?
  Cevap;
  İt is May the twenty third nineteen fourty. / 23 Mayıs 1940 dır.

  Yukarıda ki soruyu aşağıda ki gibi cevaplayabilirsiniz!
  İt is the twent third of May nineteen fourty.

  Yukarıda ki iki cümle anlam olarak aynıdır.Tarih sorma sorularını biraz daha geliştirelim!

  When is your birtday? / Doğum günün ne zamandır.
  İt is October the twenty second nineteen seventy four. / 22 Ekim 1974’dür.
  Gibi…

  Örnekler;
  What is the date today? / Bu gün tarih nedir?
  İt is December the twenty third. / 23 Aralık’tır.

  What is the date today? / Bu gün tarih nedir?
  İt is April the second. / 2 Nisan’dır.İngilizce tarih okuma örnekleri;
  1997 / Nineteen ninety-seven
  1876 / Eighteen seventy-six
  1553 / fifteen fifty-three


  İngilizce Zamanlar!

  Bütün dillerde “basit zaman, geçmiş zaman, şimdi ki zaman ve de gelecek zaman” ana zaman durumları vardır. Zaman çeşitliliği, zenginliği dilin genel kökü, yapı büyüklüğüne göre farklılıklar göstermektedir.
  İngilizce Dilinde;
  “The Simple Present Tense (Geniş Zaman)
  The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
  The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman)
  The Past Continuous Tens (Şimdiki Zamanın Hikayesi)
  The Simple Future Tense (Gelecek Zaman)
  The Future Continuous Tense
  The Present Perfect Tense
  The Present Perfect Continuous Tense
  The Past Perfect Tense (Miş’li Geçmiş Zaman)
  The Past Perfect Continuous Tense
  The Future Perfect Tense
  The Future Perfect Continuous Tense” zamanları vardır.
  İngilizce dili grameri ve zamanlarını öğrenirken; Ana diliniz ile öğrenmeye çalıştığınız dili kıyaslamayın.
  İngilizce dilini kendi mantığı ile anlamaya çalışın. Neden Özne başta, yüklem hemen sonra gibi niçinler araştırmayın.
  Değerli İngilizce Öğreniyorum Site Ziyaretçilerimiz; Aşağıda ki İngilizce Zamanlar hakkında yazılmış sayfa bağlantı linklerini inceleyiniz!
  İngilizced En Sık Kullanılan Soru Kelimeleri!

  İngilizcede iki çeşit soru cümlesi kurulabilir.
  Birincisi; Yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek kurulan soru cümleleridir.
  Bu soru cümlelerine verilen yanıtlar Yes – No ile başladığı için Yes / No Questions olarak adlandırılır.
  Örneğin: İs she a teacher? O bir öğretmen midir?
  Yes, she is a teacher? Evet, o bir öğretmendir. … Gibi!

  İkincisi; Soru kelimelerini kullanarak yapılan soru cümleleridir. En sık kullanılan bu soru kelimelerine “WH Soruları - Wh… Questions” denir.
  Örneğin: What is he?
  O necidir?
  He is a teacher
  O bir öğretmendir. … Gibi!
  En sık kullanılan soru kelimeleri
  What Ne
  Where Nere – Nerede – Nereye
  When Ne zaman
  Who Kim
  Which Hangi
  How Nasıl
  Why Niçin
  How many Kaç tane - Ne kadar – Kaç
  How much Kaç tane - Ne kadar – Kaç
  How long Ne kadar … Gibi
  En sık kullanılan soru kelimeleri için; Aşağıda ki sayfa bağlantı linklerini inceleyiniz!


  Köşe Yazıları - Makaleler!

  Üzerinde yaşadığımız Dünyamız da konuşulan yerel, bölgesel yâda uluslar arası birçok lisan vardır.
  Konuşulan bu dillerin kimisi kaynak bakımından aynı kökten gelmektedir. Kimisi bir birine hiç benzememektedir.
  Diller tarihi tam bilinmemektedir fakat diller arası benzerlikler; Dillerin ana dilden çıkarak çeşitlendiği varsayımı üzerine küvetli görüşler vardır.
  İngilizce Öğreniyorum Sitemizin; Köşe Yazıları – Makaleler Kısmında sizlere diller tarihi, diller arası benzerlikler, diller arası farklılıklar, dillerin kökleri, kaynakları, yabancı lisan öğrenebilme metot ve teknikleri gibi yoruma dayalı bilgiler içeren makaleler paylaşılmaktadır.
  Aşağıda ki sayfa bağlantı linklerini inceleyiniz!